ถ้าต้องการส่งอีเมล์ทันทีด้วยเมนู Activity ต้องทำอย่างไร?

ถ้าต้องการส่งอีเมล์ทันทีด้วยเมนู Activity ต้องทำอย่างไร?

กิจกรรมประเภทเป็นอีเมล์ สามารถส่งอีเมล์ทันทีหรือส่งตามวันเวลาที่กำหนดได้ โดยที่การส่งอีเมล์ทันทีหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ

1.เมื่อลูกค้าสร้างข้อมูลที่จะใช้ส่งอีเมล์เรียบร้อยแล้ว


2. ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Send Now" (ส่งทันที)ได้เลยค่ะ


3.ระบบจะมี popup แจ้งเตือนเพื่อยืนยันการส่งอีเมล์ กด "ยืนยัน" เพื่อทำการยืนยันการส่งอีเมล์ทันทีได้เลยค่ะ


4.เมื่อระบบทำการส่งอีเมล์เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ลูกค้าได้สร้างไว้ในรายละเอียด สถานะของกิจกรรมนั้นจะเป็น เสร็จสิ้นทันทีค่ะ

 243
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์