กิจกรรมที่เป็นอีเมล์ ถ้าต้องการส่งอีเมล์ทันทีต้องทำอย่างไร?

กิจกรรมที่เป็นอีเมล์ ถ้าต้องการส่งอีเมล์ทันทีต้องทำอย่างไร?

กิจกรรมที่เป็นอีเมล์ สามารถส่งอีเมล์ทันทีหรือส่งตามวันเวลาที่กำหนดได้ โดยที่การส่งอีเมล์ทันทีหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ

1.เมื่อลูกค้าสร้างข้อมูลที่จะใช้ส่งอีเมล์เรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม "ส่งทันที(Send Now)" ได้เลยค่ะ

2.ระบบจะถามยืนยันการส่งอีเมล์ กด "ยืนยัน" เพื่อทำการยืนยันการส่งอีเมล์ทันที

3.เมื่อระบบทำการส่งอีเมล์เสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่ลูกค้าได้สร้างไว้ในรายละเอียด สถานะของกิจกรรมนั้นจะเป็น เสร็จสิ้นทันทีค่ะ

 53
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์