ลูกค้าของเรา

บริการ

16 รายการ
ประกอบกิจการรับจัดอบรมสัมนาทั้งนอกและในสถานที่
ผู้นำด้านระบบเครือข่ายระดับอุตสาหกรรม ระบบการควบคุมอัตโนมัติ นำเข้าและจัดจำหน่ายทั้งอุปกรณ์และซอฟท์แวร์
จัดการฝึกอบรมและเวิร์คช็อปโดยใช้ Mind Map ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกที่ใช้ ภาพ, สี, เส้น, สัญลักษณ์ มาใช้แทนการจดบันทึกธรรมดาๆ
ระบบสื่อสารทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำเสนอเทคโนโลยีการสื่อสาร สมัยใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดีขึ้น
ผลิตและทำการตลาดสื่อโฆษณายอดนิยมของเมืองไทย ปัจจุบัน เป็นผลิตคลื่นวิทยุ ๙o ลูกทุ่งรักไทย สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ FM 90.0MHz, ผู้ผลิตรายการลูกทุ่งรักไทย ออนทีวี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์