ลูกค้าของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่ไว้ใจเลือกใช้ myCRM เพื่อให้การบริหารงานขายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจบริการ

ธุรกิจบริการ

31 รายการ
ประกอบกิจการให้บริการสวนสนุกและธีมปาร์ค
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลประชาพัฒน์
ประกอบกิจการให้บริการติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียมจีพีเอส
ประกอบกิจการเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยอาศัยการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
ประกอบกิจการสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และออกแบบลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์
ระบบสื่อสารทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งจะนำเสนอเทคโนโลยีการสื่อสาร สมัยใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดีขึ้น
ประกอบกิจการบริการทำพื้นปูนขัดเงา พื้นโพลียูรีเทน พื้นลานจอดรถ พื้นโรงงาน พื้นคลังสินค้า พื้นอาคารพาณิชย์ พื้นอาคารสาธารณะ ขายผลิตภัณฑ์พื้นต่าง ๆ
ประกอบกิจการบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (แล็บ)
ประกอบกิจการ เชื่อม กลึง ไส มิลลิ่ง งานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์