ภาพงานสัมมนา "การสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ด้วย Sale Force Automation" ณ Oon IT Vallay เชียงใหม่

ภาพงานสัมมนา "การสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ด้วย Sale Force Automation" ณ Oon IT Vallay เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศสัมมนา "การสร้างขอดขายเพิ่มขึ้น 30% ด้วย Sale Force Automation"

ภาพบรรยากาศสัมมนา การสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น 30% ด้วย Sale Force Automation ให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการนำเอาซอฟต์แวร์มาช่วยในการบริหารธุรกิจทางด้านการขายให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เมื่อ 5 สิงหาคม 2560 ณ Oon IT Vallay เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการติดตามการสัมมนาของเราครั้งต่อไปได้ที่ Facebook Fan Page : โปรแกรม CRM ออนไลน์ - Mycrm

ขอบคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ

 91
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์