คู่มือการใช้งานระบบสต๊อกสินค้าของโปรแกรม myCRM

คู่มือการใช้งานระบบสต๊อกสินค้าของโปรแกรม myCRM

myCRM มีระบบสต๊อกสินค้า ที่จะช่วยให้ลูกค้าดูจำนวนสินค้าคงเหลือในระบบได้ เช่น เมื่อมีการขายสินค้า ผู้ใช้ก็สามารถดูจำนวนสินค้าในสต็อกว่าพอขายหรือไม่ หรือหากสินค้าขาดสต็อก ผู้ใช้ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเข้ามาได้ โดยระบบของเราจะมีส่วนของการบันทึกรับเข้าสินค้าและตัดสินค้าออกจากสต็อก

การรับเข้าสินค้า

1. เพิ่มจากระบบสต๊อกสินค้า

ไปที่การตั้งค่าข้อมูลสินค้า > ระบบ คลังสินค้า

กด + New เพื่อสร้างสต็อกสินค้าระบบแสดงหน้าจอสร้างสต็อกสินค้า ในแถบรายละเอียดให้ตรวจสอบเลขที่สต๊อกและวันที่บันทึก


แถบคลังสินค้า ให้กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มสินค้าในสต๊อก (สามารถเพิ่มสินค้าได้หลายรายการ)ระบบแสดงหน้าจอการเพิ่มสินค้า ให้ผู้ใช้เลือกรายการสินค้า หน่อยนับ ที่เก็บสินค้า และจำนวนสินค้าที่รับเข้า
เมื่อเพิ่มสินค้าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม save เพื่อบันทึกสินค้าลงในสต็อกสินค้า
2. เพิ่มจากระบบ iPurchases โดยการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ ระบบจะดึงจำนวนสินค้าที่บันทึกในใบกำกับภาษีซื้อไปบันทึกสต็อกให้อัตโนมัติ


การดูสต็อกสินค้า

1. ดูที่ระบบเอกสาร ในส่วนของงานขายสามารถดูได้ที่ระบบ Quotation, Order และ Invoice และระบบงานจัดซื้อสามารถดูได้ที่ระบบ Purchase Order และ Purchase Invoice

ยกตัวอย่างการดูสต็อกของระบบงานขาย

เมื่อกดสร้างเอกสาร ในแถบสินค้าจะมีให้เพิ่มสินค้าเข้าไปในระบบโดยกดปุ่ม + เพื่อเพิ่มสินค้า


ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มสินค้า ในการดูสต็อกสินค้าให้กดปุ่ม ตรวจสอบสต๊อกสินค้า

 เมื่อกดแล้วจะมีหน้าจอแสดงจำนวนสินค้านั้นในสต๊อก ผู้ใช้สามารถดูจำนวนสินค้าคงเหลือจากส่วนนี้ได้2. ดูจากหน้ารายละเอียดสินค้า

ไปที่การตั้งค่าข้อมูลสินค้า > ระบบ สินค้าเมื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดสินค้า ให้สังเกตที่ด้านขวา ระบบจะแสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในสต็อกสินค้าการตัดสต็อก

ระบบจะมีสต็อกอยู่ 2 ประเภท คือ สต็อกขาย (จอง)  และ สต็อกจริง

1. สต็อกขาย (จอง) จะตัดจากการบันทึกระบบ Order โดยระบบจะตัดสต็อกตามจำนวนสินค้าจากระบบ Order ให้อัตโนมัติ

2. สต็อกจริง จะตัดจากการบันทึกระบบ Invoice โดยระบบจะตัดสต็อกตามจำนวนสินค้าจากระบบ Invoice ให้อัตโนมัติ

 537
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์