การตั้งค่าระบบ iStore ให้บันทึกผู้สนใจและใบเสนอราคาอัตโนมัติ

การตั้งค่าระบบ iStore ให้บันทึกผู้สนใจและใบเสนอราคาอัตโนมัติ

โปรแกรม myCRM มีระบบที่ชื่อว่า iStore เป็นระบบที่ช่วยสร้างลิงก์ขอราคาออนไลน์ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลของบริษัทและสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสินค้าที่ต้องการขอราคาได้ หน้าจอการทำงานจะคล้ายกับหน้าร้านออนไลน์ โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าให้ลูกค้าเลือก และให้ลูกค้าเป็นผู้กรอกและจัดการข้อมูลเพื่อทำใบเสนอราคาด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้ใบเสนอราคาที่เร็วขึ้น โดยที่พนักงานในระบบไม่ต้องบันทึกข้อมูลลูกค้าและทำใบเสนอราคาเอง จึงทำให้พนักงานมีเวลาติดตามงานหรือติดตามลูกค้ารายอื่นที่มีโอกาสปิดการขายเพิ่มมากขึ้น

วันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าให้ระบบ iStore บันทึกผู้สนใจและใบเสนอราคาอัตโนมัติค่ะ

ขั้นตอนวิธีการตั้งค่า

เข้าระบบ iStoreจากนั้นกด แก้ไข บริษัทที่ต้องการตั้งค่าเมื่อกด แก้ไข ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปแสดงที่หน้าร้านออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มรูป Logo, รูปภาพหน้าปก, รายละเอียดบริษัท และเลือกรายการสินค้าที่ต้องการให้ลูกค้าขอราคาได้และที่สำคัญตามหัวข้อบทความ วิธีที่จะตั้งค่าให้ระบบบันทึกผู้สนใจและใบเสนอราคาอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ไปที่แถบ “ตั้งค่า”

ส่วนนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการบันทึกข้อมูล โดยเลือกได้ว่า จะให้บันทึกเฉพาะผู้สนใจ หรือ บันทึกผู้สนใจและทำใบเสนอราคา

กรณีเลือก บันทึกเฉพาะผู้สนใจ ระบบจะนำข้อมูลที่ลูกค้ากรอก ไปบันทึกที่ระบบผู้สนใจ (Lead) เพียงอย่างเดียว

แต่ถ้าเลือก บันทึกผู้สนใจและทำใบเสนอราคา ระบบจะนำข้อมูลที่ลูกค้ากรอกไปบันทึกเป็นผู้สนใจ (Lead) ก่อน และนำข้อมูลผู้สนใจนั้นไปบันทึกใบเสนอราคาต่อ ถ้าเลือกแบบนี้ลูกค้าจะสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาได้เลยเมื่อกรอกข้อมูลและตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกจากระบบ iStore

กรณีเลือก “บันทึกผู้สนใจและทำใบเสนอราคา”

เมื่อเข้าใช้งานในระบบ iSales เพื่อดูข้อมูลลูกค้า ในระบบ ผู้สนใจ (Lead) จะแสดงข้อมูลตามที่ลูกค้ากรอก

 


โดยจะมีการระบุที่หัวข้อด้วยว่าเป็น การขอราคาจากหน้าร้านออนไลน์

รูปแบบการแสดงข้อมูล คือ ชื่อลูกค้า ตามด้วย ขอราคาจากหน้าร้านออนไลน์


และในระบบ
ใบเสนอราคา ก็จะมีข้อมูลใบเสนอราคาของลูกค้า
ผู้ใช้สามารถกด Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลหรือกดปุ่ม Print/Send Email เพื่อพิมพ์เอกสารหรือส่งให้ลูกค้าอีกครั้งได้ค่ะ

 

 224
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์