แนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้บริหาร (iManager)

แนะนำการใช้งานระบบสำหรับผู้บริหาร (iManager)

การดูรายงานและอนุมัติเอกสารผ่านมือถือ

แนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของระบบสำหรับผู้บริหาร เช่น การดูรายงานยอดขาย การอนุมัติเอกสาร เป็นต้น 539
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์