รายงานการแจ้งเตือน Big Deal

รายงานการแจ้งเตือน Big Deal

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานการแจ้งเตือน Big Deal เป็นรายงานแสดงรายละเอียดของข้อมูลโอกาสทางการขายที่มีการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์หรือผ่านระบบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบว่ามีโอกาสทางการขายที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบ, ชื่อลูกค้า, ชื่อโอกาสทางการขาย, วันที่คาดว่าจะปิด, รายได้ที่คาดหวัง เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 

  1. รายงานการแจ้งเตือน Big Deal ตามโอกาสทางการขาย
  2. รายงานการแจ้งเตือน Big Deal ตามผู้รับผิดชอบ
 442
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์