รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการสร้างใบสั่งขาย

รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีการสร้างใบสั่งขาย

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีใบสั่งขาย เป็นรายงานสรุปและแจกแจงรายการใบเสนอราคาที่ลูกค้าไม่ได้สั่งซื้อสินค้า ช่วยให้ทราบว่าใบเสนอราคาใดที่ทำการขายไม่สำเร็จ  ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานใบเสนอราคาได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีใบสั่งขาย ตามวันที่ใบเสนอราคา
  2. รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีใบสั่งขาย ตามผู้รับผิดชอบ
  3. รายงานใบเสนอราคาที่ไม่มีใบสั่งขาย ตามทีมขาย
 963
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์