รายงานใบสั่งขาย

รายงานใบสั่งขาย

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานใบสั่งขาย เป็นรายงานสรุปและแจกแจงเกี่ยวกับรายละเอียดของใบสั่งขายแต่ละรายการ เช่น รายการสินค้า,ราคาสินค้า,ส่วนลด,ภาษี  เป็นต้น  ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานใบสั่งขาย ตามวันที่ใบสั่งขาย
  2. รายงานใบสั่งขาย ตามลูกค้า
  3. รายงานใบสั่งขาย ตามสินค้า
  4. รายงานใบสั่งขาย ตามผู้รับผิดชอบ
  5. รายงานใบสั่งขาย ตามประเภทธุรกิจ
  6. รายงานใบสั่งขาย ตามผู้รับผิดชอบ
  7. รายงานใบสั่งขาย ตามทีมขาย
 679
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์