Contact Label - ป้ายข้อมูลผู้ติดต่อ

Contact Label - ป้ายข้อมูลผู้ติดต่อ

 คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

ป้ายข้อมูลลูกค้า (Contact) เป็นป้ายสำหรับติดหน้าซองจดหมายหรือหน้าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ประกอบด้วยข้อมูล ชื่อลูกค้า (Contact),รหัสลูกค้า,ที่อยู่ เป็นต้น ช่วยให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลของลูกค้า (Contact) สำหรับการจ่าหน้าซอง

 363
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์