รายงานลูกค้า (Contact) ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

รายงานลูกค้า (Contact) ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานลูกค้า(Contact) ที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เป็นรายงานแสดงลูกค้าที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัท เช่น การนัดหมาย,โทรศัพท์ติดต่อ,ส่งอีเมล์ เป็นต้น ช่วยให้ทราบระยะเวลาที่ลูกค้าขาดการติดต่อและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สำหรับจัดกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้ากลับมาติดต่อกับบริษัทอีกครั้ง

 350
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์