รายงานผู้สนใจ (Lead)

รายงานผู้สนใจ (Lead)

 รายงานลูกค้า (Lead) คลิกที่นี่เพื่อดูรายงานแบบเต็ม

รายงานลูกค้า (Lead) เป็นรายงานสรุปและรายงานแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับ Lead ในระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถคัดกรอง Lead ได้สะดวก ทราบถึงแหล่งที่มาของ Lead ที่ดีที่สุด และตรวจสอบได้ว่าพนักงานรายใดสามารถค้นหา Lead ได้สูงสุด เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดูรายงาน Lead ได้หลายรูปแบบ ดังนี้

  1. รายงานลูกค้า (Lead) ตามแหล่งที่มาของลูกค้า
  2. รายงานลูกค้า (Lead) ตามระดับความน่าสนใจของลูกค้า  
  3. รายงานลูกค้า (Lead) ตามประเภทอุตสาหกรรม  
  4. รายงานลูกค้า (Lead) ตามประเภทธุรกิจ  
  5. รายงานลูกค้า (Lead) ตามสินค้าที่สนใจ  
  6. รายงานลูกค้า (Lead) ตามแหล่งที่มาของลูกค้าและสินค้า  
  7. รายงานลูกค้า (Lead) ตามพนักงานผู้บันทึกข้อมูล
  8. รายงานลูกค้า (Lead) ตามพนักงานผู้รับผิดชอบได้
 621
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์