กำหนดรูปแบบของรหัสเอกสารต่าง ๆ อย่างไร?

กำหนดรูปแบบของรหัสเอกสารต่าง ๆ อย่างไร?


วิธีการกำหนดรหัสเอกสารในระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ เช่น อยากให้รหัสของใบกำกับภาษี ขึ้นต้นด้วยชื่อบริษัท เป็นต้น

(1) เลือกเมนู “เลข Running”


(2) กดปุ่ม หน้ารายการที่ต้องการแก้ไข


(3) เลือกไปที่แถบ “รูปแบบ Running” แล้ว (4) กดปุ่ม  เพื่อสร้างรูปแบบ Running


ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ (Pop-up) ให้สร้างรูปแบบ Running ให้คุณทำเครื่องหมาย  ที่ “ค่าเริ่มต้น” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และกดปุ่ม “ตกลง”


เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายการรูปแบบ Running ดังรูป (5) คุณสามารถทำการแก้ไข หรือ (6) ทำการลบข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมได้ โดยการกดปุ่ม ดังรูป


หมายเหตุ: ระบบจะนำเลข Running
ที่กำหนดไปใช้งานในทันทีโดยอัตโนมัติ

 294
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์