ตั้งค่าผู้อนุมัติสัญญา

ตั้งค่าผู้อนุมัติสัญญา


การใช้งานเมนูสัญญาผู้ใช้จำเป็นจะต้องตั้งค่าผู้อนุมัติเอกสารก่อน จึงจะทำการบันทึกเอกสารได้
โดยการตั้งค่าผู้อนุมัติสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้


1.ให้ผู้ใช้เลือกเมนู "ตั้งค่าการอนุมัติ" จากนั้นเลือก ลำดับการอนุมัติ ดังรูป2.ใน Tab ข้อมูลทั่วไป ให้ผู้ใช้ทำการเลือกระบบที่อนุมัติเป็นชื้อ "สัญญา" และกดปุ่ม "" เพื่อกำหนดค่าเริ่มต้นจากนั้น จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละช่องค่ะ ดังรูป3.ใน Tab ผู้อนุมัติ ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "+" โปรแกรมจะแสดง pop-up รายชื่อพนักงานทั้งหมด ผู้ใช้สามารถเลือกรายชื่อที่ต้องการให้เป็นผู่อนมัติเอกสาร

หากข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Save ได้เลยค่ะ

 54
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์