062-310-6964     sale@getmycrm.com    

การดู View หน้า List ของเมนูต่างๆ

การดู View หน้า List ของเมนูต่างๆ

ผู้ใช้งานหลายๆท่าน อาจเคยสงสัยว่าทำไมเห็นแต่เอกสารตัวเอง ไม่เห็นเอกสารของคนอื่น หรือต้องทำอย่างไรให้เห็นแค่เอกสารของตัวเอง
เรามีวิธีค่ะ ในระบบจะมีการ View ดูเอกสารตามหัวข้อ
General View
- All : ดูเอกสารทั้งหมด
- My Created : ดูเฉพาะเอกสารที่ได้สร้าง
- My Account : ดูเฉพาะเอกสารที่รับผิดชอบ (เปลี่ยนชื่อไปตามเมนู)
Status View
- Active : ดูเฉพาะเอกสารที่มีสถานะเปิดการใช้งาน
- Inactive : ดูเฉพาะเอกสารที่มีสถานะปิดการใช้งาน

 841
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์