เทคนิค การตั้งค่าเลข Running

เทคนิค การตั้งค่าเลข Running

ก่อนหน้านี้การทำงานของระบบเลข Running จะเป็นการ Run เลขตาม User Account คือ ทุกบริษัท (บริษัทหลัก และบริษัทย่อย) ใน User Account นั้น จะใช้เลข Running ชุดเดียวกัน และ Run ข้อมูลต่อกันไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานของบางบริษัทที่ต้องการกำหนดเลข Running ในรูปแบบที่บริษัทนั้นต้องการได้

จึงมีการอัปเดต Feature ใหม่ให้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะสามารถกำหนดรูปแบบเลข Running แยกตามบริษัทได้ และยังคงใช้รูปแบบเดิมได้เช่นกัน โดยรายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้


การตั้งค่าระบบเลข Running

 1. หน้าจอระบบเลข Running เพิ่มการตั้งค่าการเรียกใช้งานเป็น 2 ประเภท คือ ทุกบริษัท และแยกตามบริษัท  • ทุกบริษัท (All Company) โปรแกรมจะเรียกใช้งานรูปแบบเลข Running ใน Tab “รูปแบบเลข Running” ที่มีการกำหนดให้เป็น “ทุกบริษัท” เท่านั้น หมายความว่าทุกบริษัทใน User Account นั้น จะใช้เลข Running ชุดเดียวกัน และ Run เลขต่อกันไปเรื่อย ๆ
  • แยกตามบริษัท (Branch Only) โปรแกรมจะเรียกใช้งานรูปแบบเลข Running ใน Tab “รูปแบบเลข Running” ที่มีการกำหนดให้เป็น “ชื่อบริษัท” เท่านั้น หมายความว่า เมื่อ Login เข้าใช้งานที่บริษัทใด โปรแกรมก็จะดึงรูปแบบเลข Running ของบริษัทนั้นมาใช้งาน และจะ Run เลขแยกตามบริษัทและตามรูปแบบที่เลือก


  หมายเหตุ หากกำหนดเป็น “แยกตามบริษัท” แล้วไม่ได้กำหนดรูปแบบของบริษัทนั้นไว้ ในช่องรหัสของแต่ละระบบที่มีการตั้งค่าจะแสดงเป็นช่องว่าง โดยผู้ใช้ต้องเข้าไปกำหนดรูปแบบเลข Running ก่อน


  หน้าจอสร้างรูปแบบเลข Running


  หน้าจอระบบที่มีการเรียกใช้งานเลข Running ของแต่ละบริษัท

   114
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์