ระบบบริหารงานจัดซื้อ

;

ระบบบริหารงานจัดซื้อ

3 รายการ
ช่วยให้การจัดซื้อเป็นระบบ ตั้งแต่การบันทึกข้อมูลผู้ขาย การจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า อนุมัติเอกสารใบสั่งซื้อ การออกใบกำกับภาษีซื้อ อย่างเป็นระบบ
209 ผู้เข้าชม
สามารถดูรายงานโดยละเอียดผ่านเว็บไซต์ หรือดูรายงานแบบสรุปผ่านมือถือได้
185 ผู้เข้าชม
ช่วยจัดเก็บข้อมูลผู้ขายอย่างเป็นระบบ เช่นบันทึก ชื่อผู้ขาย ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพผู้ขาย ที่อยู่ เป็นต้น
192 ผู้เข้าชม
219 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์