ระบบบริหารงานจัดซื้อ

;

ระบบบริหารงานจัดซื้อ

1 รายการ
ระบบจัดซื้อ เป็นระบบบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อสามารถออกใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายได้สะดวกและทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อได้ผ่านระบบรายงาน สามารถติดตามใบสั่งซื้อที่ค้างรับสินค้าจากผู้ขาย ช่วยให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดขั้นตอนในการออกใบสั่งซื้อ
11265 ผู้เข้าชม
335 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์