แนะนำวิธีการคัดกรองผู้สนใจ ให้เป็นผู้ติดต่อ และบริษัท

การคัดกรองผู้สนใจ (Lead) ให้เป็นผู้ติดต่อ (Contact) และบริษัท (Account)

เมื่อมีผู้สนใจมาสอบถามข้อมูลสินค้า  ผู้ใช้จะบันทึกข้อมูลเป็นผู้สนใจ (Lead) และเมื่อผู้ที่สนใจตัดสินใจซื้อสินค้า เราจะคัดกรองผู้สนใจ (Lead) ไปเป็น ผู้ติดต่อ(Contact) และบริษัท (Account)

โดยมีขั้นตอนการคัดกรองข้อมูล ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 เลือกผู้สนใจ แล้วกด “ผ่านการคัดกรอง” เพื่อให้ผู้สนใจเป็นผู้ติดต่อ (Contact)และบริษัท (Account)ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดง หน้าจอคัดกรองผู้สนใจ(Lead) เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วกด “ตกลง”  1. เลือก “บริษัท (Account)” หากต้องการคัดกรองผู้สนใจ (Lead) เป็นบริษัท (Account) โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่บริษัท(Account) โดยอัตโนมัติ
  2. เลือก “ผู้ติดต่อ (Contact)”  หากต้องการคัดกรองผู้สนใจ (Lead) เป็นผู้ติดต่อในระบบ (Contact) โดยระบบจะบันทึกข้อมูลที่ผู้ติดต่อ (Contact) โดยอัตโนมัติซึ่งจะเป็นในนามของบริษัทที่กรอกข้อมูลไว้
  3. “ โอกาสทางการขาย ” คือการเริ่มกระบวนการขายกับผู้ติดต่อหรือบริษัทนี้แล้วผู้ใช้สามารถติดตามกระบวนการขายของผู้ติดต่อหรือบริษัทนี้ได้ในระบบโอกาสทางการขาย


ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคัดกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดโอกาสทางการขาย หากผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลผู้ติดต่อ (Contact) หรือบริษัท(Account) สามารถกดที่ข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ
กรณีที่ผู้สนใจ(Lead) ไม่มีการติดต่อกับบริษัท หรือไม่สนใจซื้อสินค้าแล้ว ผู้ใช้สามารถให้ลูกค้าคนนั้น “ไม่ผ่านการคัดกรอง” ได้ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการคัดกรองผู้สนใจ(Lead) โดยผู้ใช้ต้องเลือกเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรองผู้ใช้สามารถเพิ่มเหตุผลที่ไม่ผ่านการคัดกรอง โดยกดปุ่ม “เพิ่ม” (+)เมื่อคัดกรองผู้สนใจ (Lead) เรียบร้อยแล้ว สถานะของผู้สนใจ (Lead)จะเปลี่ยนเป็น ผ่านการคัดกรองหรือไม่ผ่านการคัดกรอง
หากผู้สนใจ (Lead) ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง กลับมาติดต่อซื้อขายกับบริษัทอีกครั้ง ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลผู้สนใจ(Lead)มาเปิดใหม่ได้ โดยกดปุ่ม “เปิดใหม่”สถานะผู้สนใจ (Lead)จะเปลี่ยนเป็น “เปิด” ซึ่งสามารถคัดกรองได้อีกครั้ง ซึ่งจะสามารถคัดกรองหรือเปิดใบเสนอราคาได้หมายเหตุ ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานหน้าจอได้หรือกดปุ่มต่างๆไม่ได้ ให้ผู้ใช้ปลดล็อคการป้องกันป็อปอัพให้เรียบร้อยก่อนใช้งานโปรแกรม

 

 260
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์