แนะนำวิธีการเลือกสินค้าและขอใบเสนอราคาในระบบ iStore

แนะนำวิธีการเลือกสินค้าและขอใบเสนอราคาในระบบ iStore

หน้าร้านออนไลน์ในระบบ iStore

สามารถเยี่ยมชมสินค้า และทำใบเสนอราคาได้เองบนมือถือ ไม่ว่าอยู่ไหนเพียงมีอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนลูกค้าสามารถดูรายละเอียดของร้านค้าได้โดยกด “ข้อมูลติดต่อร้านค้า” เช่น ข้อมูลที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้นลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่ของสินค้าได้เมื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการพบแล้ว สามารถกด “เลือก” สินค้าที่ต้องการได้เลยสามารถดูรายละเอียดสินค้า โดยกดปุ่ม “ดูรายละเอียด” จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า สามารถกรอกจำนวนสินค้าและหน่วยนับที่ต้องการได้เมื่อเลือกสินค้าแล้ว  ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ขอราคา เช่นข้อมูลชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคารวมสินค้า เป็นต้น  หากอยู่ที่หน้าอื่นแล้วต้องการดูรายการสินค้าที่ขอราคา ให้กดปุ่ม “ตะกร้าสินค้า” ที่มุมบนขวาของหน้าจอลูกค้าสามารถปรับปรุงแก้ไขจำนวนสินค้าหรือลบรายการสินค้าที่ขอราคาได้เมื่อเลือกสินค้าที่ต้องการทำใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” หรือกดปุ่ม “เลือกสินค้าต่อ” หากต้องการเลือกสินค้าเพิ่มเมื่อกด “ดำเนินการต่อ” ระบบจะไปยังหน้าข้อมูลใบเสนอราคา โดยผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลที่จำเป็น (*) เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เป็นต้นเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” หรือกดปุ่ม “ย้อนกลับ” หากต้องการแก้ไขรายการสินค้าที่ขอราคาระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการขอราคา ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยให้กด “ทำใบเสนอราคา”เมื่อขอใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะสามารถดาวน์โหลดและส่งอีเมล์ใบเสนอราคาได้กรณี “ดาวน์โหลดใบเสนอราคา” ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและดูเอกสารใบเสนอราคาผ่านมือถือได้เลยกรณี “ส่งอีเมล์ใบเสนอราคา” ลูกค้าสามารถกรอกอีเมล์และข้อความผู้ที่ต้องการส่งใบเสนอราคาได้โดยจะมีไฟล์ใบเสนอราคาแนบให้แล้ว 290
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์