ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรียนรู้วิธีการใช้งาน myCRM เพิ่มเติม

ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ เรียนรู้วิธีการใช้งาน myCRM เพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน myCRM แต่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้งานระบบในเมนูต่างๆ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการ Demo โปรแกรมออนไลน์ ผ่าน GoogleHangout หรือ Skype โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตาม Link นี้: 

http://support.getmycrm.com/ContactUs/Index/2162

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันอบรมที่แน่นอนในลำดับถัดไป

รายละเอียดหัวข้อการอบรมออนไลน์ (ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 1 แนะนำภาพรวมและการตั้งค่าระบบก่อนใช้งาน

 • ภาพรวมโปรแกรม myCRM
 • การตั้งค่าข้อมูลบริษัท
 • การตั้งค่าข้อมูลพนักงานและผู้ใช้ในระบบ
 • การตั้งค่าข้อมูลสินค้า 
 • การตั้งค่าระบบการอนุมัติ

ส่วนที่ 2 แนะนำระบบ iSales (บริหารจัดการงานขาย)

1. ข้อมูลลูกค้า

 • การบันทึกและการจัดลำดับความสำคัญ Lead
 • การคัดกรองและการมอบหมาย Lead
 • การบันทึก Account และความสัมพันธ์กับ Contact

2. ควบคุมกระบวนการขาย

 • การเปิดโอกาสทางการขาย

3. เอกสารประกอบการขาย

 • การเปิดใบเสนอราคา
 • การเปิดใบสั่งขาย
 • การเปิดใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งหนี้
 • การรับชำระเงินและการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • การตรวจสอบรายการเอกสารคงค้าง 
 • การตรวจสอบรายการเอกสารรออนุมัติ

4. ระบบอื่นๆ 

 • การบันทึกกิจกรรม การตั้งค่าการแจ้งเตือนออนไลน์
 • การดูกิจกรรมบนปฏิทิน
 • หน้าจอ Chatter และการ Feeds ความเคลื่อนไหว

5. รายงานการขาย

 • รายงานยอดขายในมุมมองต่างๆ
 • รายงานลูกค้า
 • รายงานใบเสนอราคาตามพนักงานขาย
 • รายงานสินค้าขายดี และจำนวนในคลังสินค้า
 • รายงานกิจกรรมประจำวัน

ส่วนที่ 3 แนะนำระบบ iPurchases (บริหารงานจัดซื้อ)

1. ข้อมูลผู้ขาย

 • การบันทึกข้อมูลผู้ขาย

2. เอกสารประกอบการจัดซื้อ

 • การเปิดใบสั่งซื้อ (Purchase Order)
 • การเปิดใบกำกับภาษีซื้อ (Purchase Invoice)
 • ชำระเงิน (Payment)

3. รายงานการจัดซื้อ

 • รายงานใบสั่งซื้อตามสถานะการอนุมัติ
 • รายงานใบสั่งซื้อที่ได้รับของแล้ว
 • รายงานสินค้าค้างรับ

ส่วนที่ 4 แนะนำระบบ iManager (ดูรายงานสำหรับผู้บริหาร)

 • การตั้งค่าผู้บริหารสำหรับดูรายงาน
 • การดูรายงานผ่าน Mobile
 • การอนุมัติเอกสารผ่าน Mobile

ส่วนที่ 5 แนะนำระบบ myCRM Mobile (ระบบบริหารงานบนมือถือ)

 • แนะนำการเข้าใช้งานระบบ
 • การดูปฏิทินกิจกรรมผ่าน Mobile
 • การบันทึกข้อมูลผ่าน Mobile
 • การดาวน์โหลดและการส่งอีเมล์ผ่าน Mobile

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ

Support Team

 160
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์