การออกใบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้ขาย

การออกใบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการส่งใบสั่งซื้อให้กับผู้ขาย

ในการสั่งซื้อเมื่อได้ผู้ขายที่เหมาะสมแล้ว ก่อนส่งใบสั่งซื้อไปให้ผู้ขายยังมีขั้นตอนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งใบสั่งซื้อไปให้ผู้ตรวจสอบหรือผู้มีอำนาจอนุมัติซึ่งยุ่งยากและทำให้เสียเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว myCRM จึงมี iPurchases เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานและทำให้การจัดซื้อของบริษัทมีมาตรฐานเดียวกัน 

การทำงานของ iPurchases เริ่มจากการสร้างใบสั่งซื้อจากนั้นข้อมูลใบสั่งซื้อจะถูกส่งไปให้กับผู้ที่มีสิทธิอนุมัติ เมื่อผู้อนุมัติทำการอนุมัติใบสั่งซื้อแล้วก็สามารถส่งใบสั่งซื้อนั้นไปให้กับผู้ขายทางอีเมล์ได้ทันที

การสร้างใบสั่งซื้อทำได้โดยเข้าสู่ระบบ iPurchases แล้วเข้าเมนู “ทำใบสั่งซื้อ”

กรอกรายละเอียดของใบสั่งซื้อ แล้วบันทึกข้อมูล

myCRM ส่งใบสั่งซื้อที่สร้างไปให้ผู้อนุมัติ สามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้ที่กล่องทางขวามือ

เมื่อใบสั่งซื้อผ่านการอนุมัติแล้วสามารถส่งใบสั่งซื้อไปให้ผู้ขายโดยกดเมนู “Print/Send Email”

เลือกแบบฟอร์มและหัวข้อที่ต้องการ

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบสั่งซื้อแล้วกดที่เมนู "ส่งอีเมล์"

กรอกรายละเอียดและอีเมล์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่ง”

เพียงเท่านี้งานจัดซื้อของคุณก็มีประสิทธิภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

 194
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์