แนะนำการใช้งานระบบเอกสารประกอบการจัดซื้อ

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ iPurchases (งานจัดซื้อ) จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การเปิดใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การเลือกสินค้า การลดราคาสินค้า การส่งอีเมล์ใบสั่งซื้อ เป็นต้น

การเปิดใบกำกับภาษีซื้อ (Purchase Invoice)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การเลือกสินค้า ที่อยู่ รายการภาษีซื้อ เป็นต้น

ชำระเงิน (Payment)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลการชำระเงิน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ชำระเงินโดยตรง และการชำระเงินจากใบกำกับภาษีซื้อ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์