แนะนำการใช้งานเอกสารประกอบการจัดซื้อ

แนะนำการใช้งานเอกสารประกอบการจัดซื้อ

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ iPurchases (งานจัดซื้อ) จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 


การเปิดใบสั่งซื้อ (Purchase Order)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การเลือกสินค้า การลดราคาสินค้า การส่งอีเมล์ใบสั่งซื้อ เป็นต้น


การเปิดใบกำกับภาษีซื้อ (Purchase Invoice)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ เช่น การเลือกรูปแบบฟอร์มเอกสาร การเลือกสินค้า ที่อยู่ รายการภาษีซื้อ เป็นต้นชำระเงิน (Payment)

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลการชำระเงิน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ชำระเงินโดยตรง และการชำระเงินจากใบกำกับภาษีซื้อ

 210
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์