แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ขาย

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ขาย


ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบผู้ขาย จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน


การบันทึกข้อมูลผู้ขาย

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ขาย เช่น ชื่อผู้ขาย ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพผู้ขาย ที่อยู่ เป็นต้น



 161
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์