แนะนำการใช้งานอื่นๆ

แนะนำการใช้งานอื่นๆ


ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบอื่นๆ ของ myCRM เช่น กิจกรรม Chatter  ปฏิทิน จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 


การบันทึกกิจกรรม การตั้งค่าการแจ้งเตือนออนไลน์

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม ลูกค้า ระยะเวลาของกิจกรรม ผู้ติดตามกิจกรรม
และแนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมการดูกิจกรรมบนปฏิทิน

แนะนำวิธีการดูปฏิทินกิจกรรม ตามวัน สัปดาห์เดือน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบตารางกิจกรรมของตัวเองและทีมงาน
หน้าจอ Chatter และการ Feed ความเคลื่อนไหว

แนะนำวิธีการใช้งานระบบ Chatter เช่น การโพสต์ข้อความ การดูความเคลื่อนไหวของระบบต่างๆ การดูความเคลื่อนไหวของทีมงาน เป็นต้น

 161
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์