แนะนำการใช้งานระบบอื่นๆ

ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบอื่นๆ ของ myCRM เช่น กิจกรรม Chatter  ปฏิทิน จากวีดีโอแนะนำการใช้งาน ประกอบด้วย 

การบันทึกกิจกรรม การตั้งค่าการแจ้งเตือนออนไลน์

แนะนำวิธีการบันทึกข้อมูลกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม ลูกค้า ระยะเวลาของกิจกรรม ผู้ติดตามกิจกรรม และแนะนำวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรม


การดูกิจกรรมบนปฏิทิน

แนะนำวิธีการดูปฏิทินกิจกรรม ตามวัน สัปดาห์เดือน เพื่อให้ผู้ใช้ทราบตารางกิจกรรมของตัวเองและทีมงาน


หน้าจอ Chatter และการ Feed ความเคลื่อนไหว

แนะนำวิธีการใช้งานระบบ Chatter เช่น การโพสต์ข้อความ การดูความเคลื่อนไหวของระบบต่างๆ การดูความเคลื่อนไหวของทีมงาน เป็นต้น

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์