ทำความรู้จักระบบจัดซื้อ

ทำความรู้จักระบบจัดซื้อระบบจัดซื้อ เป็นระบบบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ฝ่ายจัดซื้อสามารถออกใบสั่งซื้อให้กับผู้ขายได้สะดวกและทราบถึงปริมาณการสั่งซื้อได้ผ่านระบบรายงาน สามารถติดตามใบสั่งซื้อที่ค้างรับสินค้าจากผู้ขาย ช่วยให้การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดขั้นตอนในการออกใบสั่งซื้อ

ระบบจัดการผู้ขาย

ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลผู้ขายและผู้ติดต่อเพื่อใช้ในการออกใบสั่งซื้อสินค้า โดยสามารถระบุข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขายเช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลในการติดต่อและข้อมูลในเอกสารใบสั่งซื้อ เป็นต้น สามารถเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ขายได้หลายรายการและยังสามารถระบุรายละเอียดสินค้าของผู้ขาย ทำให้ผู้ใช้ทราบการสั่งซื้อสินค้าของผู้ขายแต่ละรายได้

ระบบจัดการใบสั่งซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อสามารถจัดการใบสั่งซื้อสินค้า ช่วยให้การจัดซื้อสะดวกและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ขั้นตอนในการออกใบสั่งซื้อสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว โดยร่างใบสั่งซื้อสินค้า จากนั้นระบบจะทำการแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุมัติใบสั่งซื้อ เมื่อใบสั่งซื้อผ่านการอนุมัติสามารถส่งไปให้กับผู้ขายได้ทันที ช่วยลดเวลาการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

การบันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสามารถระบุข้อมูลใบสั่งซื้อเบื้องต้นได้ เช่น หัวข้อใบสั่งซื้อ ผู้ขายและผู้ติดต่อ เลขที่ใบเสนอราคาอ้างอิง วันที่กำหนดส่ง เงื่อนไขในการชำระเงินและการจัดส่ง ที่อยู่ในใบสั่งซื้อ ภาษีซื้อ เป็นต้น สามารถระบุรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อเช่น จำนวนสินค้า ส่วนลด เป็นต้น และผู้ใช้สามารถกำหนดที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ผู้ลงนาม และหมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อได้ เมื่อบันทึกใบสั่งซื้อแล้วสามารถติดตามสถานะการรับสินค้าของใบสั่งซื้อได้ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าใบสั่งซื้อได้รับสินค้าแล้วหรือไม่

เรามีแบบฟอร์มใบสั่งซื้อให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างใบสั่งซื้อมาตรฐาน

การอนุมัติใบสั่งซื้อ

เมื่อมีการบันทึกร่างใบสั่งซื้อ ผู้อนุมัติจะได้รับแจ้งผ่านทางระบบหรืออีเมล์ทันที ทำให้สามารถอนุมัติใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

รายงานการสั่งซื้อ

เรามีรายงานที่ครอบคลุม เช่น รายงานใบสั่งซื้อ รายงานการรับสินค้าตามใบสั่งซื้อ รายงานเปรียบเทียบยอดซื้อ รายงานประสิทธิภาพของผู้ขาย รายงานภาษีซื้อ เป็นต้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มในการสั่งซื้อและช่วยในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้ากับผู้ขายแต่ละราย

 10091
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์