วิธีการเขียนแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

มี 6 ขั้นตอนได้แก่

1. หาให้ได้ว่าตอนนี้ธุรกิจของเรารับมือกับการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างไร เช่น จัดกลุ่มลูกค้าอย่างไร รับมือกับการ Complain อย่างไรบ้าง โดยขั้นตอนนี้ทุกหน่วยการต้องร่วมกันระบุข้อมูลให้มากที่สุด จากนั้นให้กำหนดเป็นวิธีการมาตรฐานในส่วนที่ปฏิบัติแล้วลูกค้ามีความพึงพอใจ และเขียนวิธีแก้ไขในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจ

2. หาวิธีการของคู่แข่งที่ใช่ในการควบคุมหรือสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ให้หยิบเอาจุดเด่นของคู่แข่งมาใช้ ถ้าถึงระดับ Script การพูด การสื่อสารก็จะยิ่งดีมากเลยทีเดียว

3. ร่างแผนหรือข้อกำหนดในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกประเด็น เช่น อย่าให้ลูกค้ารอนานมากกว่า 10 นาที, แก้ปัญหาลูกค้าให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที หรือมอบของสมนาคุณทุกครั้งเมื่อลูกค้ารับบริการเสร็จ

4. เขียนงบประมาณที่ต้องใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยพยายามเขียนให้ครบคลุมที่สุดให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ กาแฟและเครื่องดื่มในห้องรับรอง 

5. กำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อคอยสังเกตุการณ์ และปรับปรุงในส่วนที่ไม่สมบูรณ์

6. หาวิธีการประเมินผลที่ดีที่สุด อาจไม่ใช่ตัวเลขที่วัดความพึงพอใจ แต่เป็นการ สังเกตุพฤติกรรม และการกลับมาซื้อซ้ำของลูกค้า ก็ได้

ทั้งนี้แผนการดำเนินงานที่ดีควรถูกกำหนดร่วมกันทุกฝ่าย และสามารถนำมาใช้ได้จริง ส่วนการประเมินว่าแผนสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ผลงานปลายทางของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นั่นคือ ความจงรักภักดีในตราสินค้านั่นเอง

 769
ผู้เข้าชม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างของความสำเร็จในการบริการลูกค้าเราเห็นมากมาย เช่น Apple Store, Starbucks, Four Seasons FedEx ธุรกิจเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
976 ผู้เข้าชม
มนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนย่อมต่างและไม่เท่ากันด้วย แน่นอนว่าเราคงจะไม่ได้เก่งในทุก ๆ เรื่อง แต่เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งได้ เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากยิ่งขึ้น
351 ผู้เข้าชม

เราพร้อมจะให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 

myCRM Overview

ดูข้อมูลคุณสมบัติโปรแกรม
ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน
และรายงานต่างๆ ในแต่ละระบบ

View Now

Online Free-trial

ใช้งานโปรแกรมฟรี 60 วัน
แบบเต็มคุณสมบัติ ก่อนที่ท่าน
จะตัดสินใจซื้อบริการ myCRM

Register

Call Service

สอบถามเกี่ยวกับ myCRM
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบ
ทุกข้อสงสัย

093-130-1899
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์